Hội Diễn Văn Nghệ 2023 | PVEP

| Ngày đăng: 12/02/2024, 10:09 AM |

Hội Diễn Văn Nghệ PVEP 2023, khu vực phía Nam, diễn ra vào ngày 10/9/2023 tại Nhà hát Bến Thành. Tham dự hội diễn gồm 8 đơn vị với tổng cộng 24 tiết mục.

 

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents tại Tp. HCM đã cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho hội diễn văn nghệ.

 

"Cám ơn ACE đã rất nhiệt tình, chuyên nghiệp để kết quá hôm nay quá thành công" - chị Hoa (chủ tịch Công Đoàn PVEP Tp.HCM)