Hội Nghị Thượng Đỉnh Năm 2024 | WtEAS2024

| Ngày đăng: 31/03/2024, 09:00 AM |

Từ ngày 20/03-22/03/2024 vừa qua, sự kiện Hội Nghị Thượng Đỉnh Quản Lý Chất Thải Và Chất Thải Thành Năng Lượng lần thứ 8 năm 2024 được diễn ra thành công tốt đẹp tại khách sạn Holiday Inn & Suites, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

 

Sự kiện chào đón hơn 250 Nhà lãnh đạo và Chuyên gia trong ngành từ khắp nơi trên thế giới và 20 gian hàng triển lãm của các đơn vị tham gia.

Chủ đề của sự kiện bao gồm về đầu tư xử lý chất thải đô thị, tái chế, RDF thành điện, đốt chất thải, khí hóa, năng lượng sinh khối, nhà máy điện WtE và các vấn đề khác về môi trường ở khu vực Đông nam Á.

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents là đối tác của INBC Global trong việc tổ chức thực hiện sự kiện này.

Công ty sự kiện tại Phú Quốc - YesEvents, chúc mừng YesEvents đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh này.

Hình ảnh của hội nghị