Kỹ năng “Nhìn xa, trông rộng”

| Ngày đăng: 07/03/2020, 08:08 AM |

Kỹ năng dự đoán mà các công ty tổ chức sự kiện cần lưu ý 

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents tổ chức hội thảo "Anticipate tomorrow – Deliver today” (tạm dịch diễn giải là: dự đoán những gì có thể xảy ra để có sự chuẩn bị). Đây là chủ đề hội nghị dành cho các quản lý của KPMG Malaysia được tổ chức từ ngày 3-4/9/2018 tại Tp.HCM. Khi suy nghĩ thêm về chủ đề này thì càng thấy có ý nghĩa liên quan đến các công ty tổ chức sự kiện.

 

Các kỹ năng chính cần có của nhân sự trong công ty tổ chức sự kiện 

Các công ty tổ chức sự kiện mà cụ thể là các event manager, event planner cần phải có và thường xuyên trao dồi những kỹ năng chính sau: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết lập mục tiêu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quyết định nhanh chóng, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng quản lý rủi ro…Những kỹ năng này cần được điều chỉnh và thực hiện tùy vào tình hình thực tế của từng sự kiện, trong từng công ty tổ chức sự kiện

Tuy nhiên, các công ty tổ chức sự kiện thường tập trung vào những việc khác mà quên hoặc không chú trọng vào việc dự đoán tình hình, dự đoán những việc/vấn đề có thể xảy ra trong suốt quá trình tổ chức event mà từ đó chuẩn bị những kế hoạch phù hợp. Công ty tổ chức sự kiện - YesEvents ngoài việc luôn trao dồi những kỹ năng ở trên cho nhân viên thì cũng luôn chù trọng vào kỹ năng dự đoán trong tổ chức sự kiện.

 

Kỹ năng dự đoán trong tổ chức sự kiện là gì? 

Nếu chúng ta dự đoán được một sự việc thì nghĩa là chúng ta nhận thấy được trước sự việc đó có thể xảy ra để có những sự chuẩn bị. Chẳng hạn như nếu chúng ta dự đoán được một câu hỏi, một yêu cầu, một vấn đề hay một nhu cầu thì chúng ta cần phải chuẩn bị những việc cần thiết trước khi nó xảy ra. Việc này rất thường xuyên và cần thiết trong cuộc sống, trong công việc và cũng thường xuyên trong nghề sự kiện cho các công ty tổ chức sự kiện. 

Như đã trình bày ở trên, các công ty tổ chức sự kiện thường chú trọng vào những công việc khác chẳng hạn như thời gian, chi phí, dàn dựng, thiết bị, kịch bản chương trình, visual graphic, in ấn…mà không tập trung vào việc có tầm quan trọng không kém – đó là dự đoán những việc có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, quá trình thực hiện sự kiện. Đây là kỹ năng quản lý rủi ro - kỹ năng dự đoán những việc có thể xảy ra. 


Để dự đoán được những vấn đề có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức sự kiện những nhà quản lý sự kiện cần có kỹ năng phân tích, kỹ năng quan sát, kỹ năng đánh giá, xem xét các yếu tố liên quan...rồi từ đó dự đoán các việc, các vấn đề có thể xảy ra. Tiếp theo đó công ty tổ chức event cần chuẩn bị các phương án, các công việc…cho từng vấn đề, sự việc – đây gọi là kế hoạch quản lý rủi ro. Công ty tổ chức sự kiện uy tín YesEvents luôn có những kế hoạch quản lý rủi ro cho từng sự kiện. 


Công ty tổ chức sự kiện YesEvents cho rằng các công ty tổ chức sự kiện uy tín tạo dựng được thương hiệu của mình cũng một phần nhờ vào kỹ năng này. Công ty YesEvents luôn chú trọng đến các yếu tố nêu trên cũng như luôn trao đồi các kỹ năng cho nhân viên để đảm bảo sự kiện thành công và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Công ty YesEvents là công ty tổ chức sự kiện uy tín tại Tp.HCM, có văn phòng tại Phú Quốc.

 

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC